Intergritetspolicy

Bakgrund
28 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft som ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Syftet är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter

Vilka avser vi samla in personuppgifter från?
Alla som frivilligt kontaktar [email protected] via hemsidan och vårt digitala formulär, med fråga eller synpunkt rörande newkindof.se verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn, Email-adress och mobilnummer.

I vilket syfte samlar vi in personuppgifterna?
För att Newkindof.se  skall kunna återkoppla till avsändaren avseende fråga eller synpunkt rörande Newkindof.se verksamhet.

Hur samlar vi in personuppgifterna?
Via ett digitalt formulär, där avsändaren på vår hemsida, frivilligt fyller i ovanstående uppgifter. Detta görs i samband med fråga eller synpunkt rörande Newkindof.se verksamhet.

Hur informerar vi kunderna om hur deras personuppgifter hanteras av oss?
I samband med avsändarens fråga eller synpunkt rörande Newkinfof, så skall avsändaren godkänna denna policy genom att markera därför avsedd ruta i det digitala formuläret, för att epost ska kunna skickas.

Vem är personuppgiftsansvarig (PuA)?

Newkindof.se

Vem är personuppgiftsbiträde (PuB)?

Quickbutik.se

Hur hanteras personuppgifterna?
När avsändaren fyllt i ett digitalt formulär från Newkindof.se hemsida skickas denna fråga eller synpunkt som epost direkt till [email protected] Avsändarens uppgifter sparas för att kunna svara på fråga eller synpunkt.